Necə inşa edildiyi maraqlı olan Misir piramidalarının sirri açıldı!

Necə inşa edildiyi maraqlı olan Misir piramidalarının sirri açıldı!

Böyük ehtimalla hamımızın bildiyi Misir Piramidaları, görkəmli görünüşləri və möhtəşəm daşları ilə bizdə maraq oyandırır.İndiki dövrdə belə tikintisi çətin olan bu piramidalar, o zamanın şərtlərin nəzərə alındıqda necə tikilmişdir?

Uzun araşdırmalara məruz qalan və sirrini qoruyan Misir piramidaları, əlbəttə ki, dövrün şah əsərlərindəndir. Hələ milyonlarla turistin axın etdiyi bu əsər, zamanın şərtləri nəzərə alındıqda bizləri özünə çəkir. Mövzunu ətraflıca ələ alan arxeoloqlar, inşa edilməsinin üstündən 4000 il keçdiyi ifadə edilən Gizanın Böyük Piramidsının arxasında yatan sirr pərdəsini araladılar.

Açığı, Köhnə Misir dövründə 170.000 tonluq qayaları qaldıra bilməyin bir məntiqli yolu görünmürdü. Buna görə Misir Piramidaları, inşa prosesləri və sonrasıyla əlaqədar böyük bir sirrin mərkəzi oldular. Mövzu haqqında danışan tarixçilər, o dövrdə bu strukturları kölə ordularının inşa etdiyini və vasitə olaraq gəmilərdən istifadə etdiklərini müdafiə edirdilər. Ancaq üsul nə olur olsun əsərlər, Dünyanın Yeddi Möcüzəsinin içində iştirak edir və istifadə olunan qayalar Gizadan səkkiz mil uzaqlıqda yerləşirdi.

Tarixçilərin müdafiə etdiyi kimi piramidaların kənarına suyolu qurulmuş olsa belə, piramidaları yaratmaq bir xeyli çətin olmuşdur. Digər tərəfdən vəziyyət elə maraqlı idi ki, Pierre Tallet adlı arxeoloq həyatının son dörd ilini bu mövzunu araşdıraraq xərcləmişdi.

Tədqiqatların nəticəsində Tallet, Misirlilərin Nil Çayına həkk olunan kanalları gəzinti üçün istifadə etdiklərini və əhəng bloklarını Qahirənin dərhal xaricindəki piramidanın sahəsinə gətirdiklərini ifadə etdi. Daşların daşındığı botlar, qalın xətlər ilə bir-birinə bağlı idi və gəmilər qayanı yaxındakı bir limana gətirmişdilər. Bundan sonra işçilər daşları tikinti sahəsinə aparırdılar. Cəmdə 20 il davam edən bu inşaat işində 2.3 milyon nəhəng daş istifadə edildi və ortaya, günümüzə qədər gələn tarixi əsərlər qaldı.


sh