Dəmir Pulların Kənarları Nə Üçün Belədir?

Dəmir Pulların Kənarları Nə Üçün Belədir?

Bu tətbiq, ABŞ Darbxanəsi tərəfindən 1792-ci ildə çıxarılan bir qanuna söykənir.
Bilindiyi kimi köhnə pullar, əksəriyyətlə qızıl və gümüş kimi qiymətli metallardan edilərdi. Bəzən də mis kimi qismən qiymətli metallardan.Lakin bəzi saxtakarlar, qızıl və gümüş pulların kənarlarını yontaraq yonqar halına gətirdiyi və daha sonra da əridərək satdığı təyin olunmuşdu.

Və Amerikada, 18-ci əsrin sonlarında, pulların ətrafı xəttli edilərək bu saxtakarlığın qarşısı alınmağa çalışıldı və bu tətbiq, zaman içində digər ölkələrə də yayıldı.
Digər tərəfdən, pullardan qiymətli metal istifadəsi gündən günə azaldı.. Günümüz pulları hardasa heç qiymətli metal ehtiva etməz, lakin yenə də bu xəttlər çox pullarda mövcuddur.

Bunun da 2 səbəbi vardır:
1. Bu tətbiqin bir ənənə halına gəlməsi.
2. Görmə maneəli vətəndaşların bu xətt fərqlilikləri sayəsində pulları daha asan tanımaları.