Astronomlar, Qalaksidən çıxan 'qəribə' səsləri musiqi halına gətirdi!

Astronomlar, Qalaksidən çıxan 'qəribə' səsləri musiqi halına gətirdi!

Heç Qalaktika hərəkət edərkən necə səslər çıxaracağı sizə marağlı gəib? Bir musiqiçinin ifadəsinə görə Galaktika, jazz musiqisinə bənzər melodiyalar çıxarır.

Massachusetts Universitetindən Mark Heyer Amherst, Qalaktikadaki qazları, musiqi notları şəklində göstərə bilən bir alqoritm inkişaf etdirdi. Nəticədə hazırlanan kompozisiyanın adı "Galaxy Blues" oldu.


Heyer: "Bu musiqi, qalaktıkamızın hərəkətlərini eşitməyinizi təmin edəcək. Notalar, əvvəlcə qalaktikamızın mərkəzində hərəkət edən qazların sürətlərini bizə əks etdirir." Heyer, pentatonik bir kiçik miqyaslı istifadə edərək, musiqili nota və alətlərlə Qalaktikadakı 20 illik teleskop məlumatını xəritəyə aldı.


Ulduzlararası mühitdə qazlar üç mərhələdə müşahidə oluna bilər: atom, molekulyar və ion. Bundan əlavə, bu cür addımlar müəyyən istiqamətlərə doğru hərəkət edir: ya bizə, ya da bizdən kənara. Bu növ melodiyalarda, yüksək notlar, bizə doğru hərəkət edən qazlar üçün istifadə olunduğundan, aşağı notlar uzaqlaşan qazlar üçün istifadə edilmişdir.sh